Werkwijze voor de GR-professional

De GR-professionals die we bemiddelen zijn:

 • Manager-/Directeur Geriatrische Revalidatie (GR)
 • Specialist ouderengeneeskunde GR
 • Verpleegkundig specialist GR of Physician Assistants GR

 

 1. Aanmelden via Contactformulier Professionals op deze website  
 2. Middels een persoonlijke afspraak/gesprek (kan digitaal) wordt de vraag van de professional door Vacatures GRZ verder uitgewerkt om eventuele plaatsingsmogelijkheden te expliciteren
 3. Geanonimiseerde plaatsing op site met beknopte beschrijving van kandidaat (het wel of niet plaatsen van de aanmelding op de site is ter beoordeling van de professional)
 4. Hierna volgt de fase van bemiddeling/matching
 5. Plaatsing op de website is voor de GR-professional kosteloos

 

Werkwijze voor de GR-organisatie

 1. Aanmelding via Contactformulier Organisaties op deze website  
 2. Vacatures GRZ neemt contact op met de GR-organisatie om de vacature verder te expliciteren
 3. Vacatures GRZ stelt een wervende concept-vacaturetekst op voor de website. Zie voorbeelden vacatures
 4. Afstemming tussen Vacatures GRZ en GR-organisatie over de definitieve vacaturetekst
 5. Gezamenlijk vaststellen definitieve vacaturetekst
 6. Na gezamenlijk akkoord plaatsen van vacaturetekst op deze website
 7. Verzenden factuur van € 1.500,- door Vacatures GRZ aan GR-organisatie
 8. Fase van bemiddeling/matching tussen aanbod professionals en uitstaande vacatures, uitmondend in een matchingsgesprek tussen kandidaat-professional en GR-organisatie. Op verzoek kan Vacatures GRZ aanwezig zijn bij dit gesprek
 9. Bij een positieve match zal een factuur van € 7.500,- verzonden worden naar de GR-organisatie
 10. Indien er geen match wordt bereikt, wordt een nieuwe fase van bemiddeling en matching gestart (stap 8)
 11. Een bedrag van € 7.500,- wordt ook in rekening gebracht aan de GR-organisatie als er middels bemiddeling van VacaturesGRZ  een positieve match en formele overeenkomst  (in welke vorm dan ook) tussen professional en GR-organisatie gerealiseerd wordt zonder dat de GR-organisatie een vacature op vacaturesGRZ.nl heeft geplaatst.  
 12. Bij zowel een positief als negatief bemiddelingsresultaat neemt Vacatures GRZ contact op met GR-organisatie en GR-professional om het doorlopen traject te evalueren/door te spreken
 13. Twee maanden na de positieve bemiddeling/match neemt Vacatures GRZ wederom contact op de GR-organisatie en GR-professional op het doorlopen traject zowel schriftelijk als mondeling te evalueren
 14. Op verzoek van de GR-professional of GR-organisatie kan Vacatures GRZ zorgdragen voor individuele coaching/begeleiding van de geplaatste GR-professional. Deze dienstverlening wordt ‘op maat’ en separaat geoffreerd.

 

Voor verder informatie verwijzen wij naar de algemene voorwaarden van Vacature GRZ